Jednostavna obrada slike – uklanjanje pozadine na slikama

Prilikom izrade slikovnih materijala za pričanje priča, digitalne slikovnice i sl., ponekad ćemo poželjeti pojedinu sliku obraditi. Bez obzira koju vrstu slika rabili u svojim materijalima, izuzetno je važno da koristimo vizualno čiste slike, odnosno slike bez vodenog žiga. Spomenimo da se veliki broj fotografija, slika i ilustracija može pronaći u besplatnim bazama. BAZE SA SLIKAMA I … Continue reading Jednostavna obrada slike – uklanjanje pozadine na slikama

Zvučna priča

Čovjek - Homo narrans - oduvijek je uživao u dobrim pričama. Čak i govorena priča sadrži element zvučnosti, a koji uvelike doprinosi dubljem uranjanju u priču i stvaranjem bogatijih predodžbi. Stari su pripovjedači jako dobro razumjeli moć govorenoga jezika te su svoj glas prilagođavali priči, a radi stvaranja veće imerzije, ponekad su koristili i rekvizite. … Continue reading Zvučna priča

Igramo se zvukovima

VJEŽBE SA ZVUKOM VJEŽBA 1 - Filmska scena bez zvuka S djecom možete napraviti sljedeću vježbu: reproducirajte scenu iz filma tako da ugasite sliku, a pojačate zvuk. Mogu li pogoditi što se događa? Gdje se lik nalazi? Što radi? VJEŽBA 2 - Ozvučivanje fotografija ili filmske scene Djeci možemo prikazati niz fotografija ili video isječaka … Continue reading Igramo se zvukovima

Jednostavna obrada zvuka – izrada melodije za mobitel

Današnja tehnologija omogućava nam izradu mnoštva zanimljivih i djeci privlačnih sadržaja. Da bismo znali kako snimiti zvučnu priču, čitanje uz glazbenu podlogu i druge zanimljive oblike "virtualnih" priča, potrebno je, ipak, prvo savladati tehnologiju. A da je to prilično lako, vidjet ćemo i iz sljedećeg primjera. U priloženim video uputama možete vidjeti kako na najjednostavniji … Continue reading Jednostavna obrada zvuka – izrada melodije za mobitel

Online čitanja i pripovijedanja za najmlađe

S obzirom na trenutnu situaciju mnoge su institucije i pojedinci odlučili javno objaviti svoja djela za djecu i mlade. Također, mnogi su se pritom poslužili snimanjem čitanja ili pripovijedanja priča, u pokušaju da našim najmlađima približe živu riječ. U nastavku prilažemo poveznice na neke od online dostupnih sadržaja (pokušat ćemo je redovito osvježivati novim naslovima). … Continue reading Online čitanja i pripovijedanja za najmlađe