Holistički razvoj filmske pismenosti

O važnosti filmske pismenosti  (filmske edukacije, v. Đordić, Film u školi, 2021), na našim se prostorima govori i piše od šezdesetih godina 20. stoljeća. Ipak, u našim se školama (i kurikulu) o filmu još uvijek govori kao o “novom mediju” i posvećuje mu se izuzetno mala satnica. S druge strane, u Europi i svijetu danas se prepoznaje važnost razvoja filmske pismenosti od najranijih dana. Tome u prilog govore i brojni projekti filmske edukacije i digitalne streaming platforme kojima se odgojiteljima, učiteljima, djeci i mladima želi približiti kvalitetne filmske naslove za neposredan odgojno-obrazovni rad.

Više o tome pročitajte ovdje.

Britanski filmski institut (2013a: 3) filmsku pismenost definira kao „stupanj razumijevanja filma, sposobnost bivanja svjesnim i znatiželjnim u izboru filma; kompetencija da se film kritički gleda i da se analizira njegov sadržaj, kinematografija i tehnički aspekti; kao i sposobnost da se upravlja njegovim jezikom i tehničkim resursima u kreativnoj filmskoj produkciji.“. Iz takve je definicije proizašao i tzv. 3K model filmske edukacije (Britanski filmski institut i dr., 2014) prema kojem se film istražuje kroz kreativni, kulturološki i kritički aspekt.

Holistički pristup razvoju filmske pismenosti naziv je kojim se želi naglasiti važnost praktičnog, iskustvenog i osjetilnog istraživanja filma. Temelji se na tzv. 3 K modelu filmske edukacije, uz naglasak na važnosti postavljanja djeteta u neposredni, interaktivni odnos prema filmskoj umjetnosti, njegovo praktično iskustvo filma i stvaralaštva u filmu.

U prilogu se nalazi prezentacija s navedenim konkretnim primjerima aktivnosti provedbe filmske edukacije kojima se možemo poslužiti za kvalitetan početak razvoja filmske pismenosti djece.

Launch Presentation

 

Publikaciju Britanskog filmskog saveza u kojoj se pobliže objašnjava 3 K model možete pročitati na sljedećoj poveznici: A Framework for Film Education.

Britanski filmski institut (BFI) u suradnji s Danskim filmskim institutom (DFI), Cinémathèque Française i Vision Kinom pripremio je i besplatnu edukaciju koju možete pohađati putem Future Learn platforme (poveznica).

Više o spomenutoj edukaciji možete pročitati i na mrežnim stranicama projekta.

Preporučena literatura:

Đordić, Ana (2021). Film u školi. Uspostavljanje modela filmske edukacije u srednjoj školi. Zagreb: Hrvatski filmski savez.

British Film Institute (1999). Making Movies Matter. Report of the film education working group. London: British Film Institute.

British Film Institute (2008). Reframing Literacy. London: British Film Institute.  https://www2.bfi.org.uk/sites/bfi.org.uk/files/downloads/bfi-education-reframing-literacy-2013-04.pdf

British Film Institute (2013a). Screening Literacy: Executive Summary. British Film Institute.

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/cbc5f0fb-3a04-4b44-898b-8b61b0b1c520

British Film Institute (2013b). Screening Literacy: Countries Profiles. British Film Institute.

https://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/studies/literacy-country-profiles_en.pdf

British Film Institute (2014). Film Education Framework for Europe. British Film Institute.

 

Objavljeno u: FILM

Odgovori