Zvučni memory – spajanje zvukova

Jezična djelatnost slušanja od izuzetnog je značaja za razvoj govora. Jedan od načina kako s učenicima možemo vježbati slušanje je i poznata memory igra u kojoj ćemo se poslužiti  zvukovima. U nastavku donosimo primjer takve igre, a na stranici Educaplay i sami možete izraditi svoje zvučne pamtilice.

Prilikom izrade zvučnih pamtilica, predlažemo da povremeno koristite zvukove sličnih kvaliteta; primjerice, u priloženoj igri nalaze se zvukovi šuškanja lišća, papira ili lomljenja grančica koji su vrlo slični. Razlikovanje zvukova sličnih kvaliteta dodatno pomaže u razvoju slušanja, a ako obratite posebnu pažnju na zvukove, prepoznat ćete da se radi o frekvencijama sličnima onima u glasovima č, ć ili š.

Uživajte!

Zvučni memory

Leave a Reply