Vatrogasci

0

Slikovnica Vatrogasci je tzv. čista slikovnica – drugim riječima, ova se slikovnica sastoji samo od slika. Za razliku od većine “čistih slikovnica” za najmlađe koje su pretežito spoznajne, slikovnica Vatrogasci je umjetnička ili poetska slikovnica jer donosi priču ispričanu slikama. U radu s djecom možemo je iskoristiti kao poticaj na pripovijedanje prema nizu slika!

Slikovnicu Vatrogasci možete skinuti u pdf obliku ili kao PowerPoint prezentaciju ili je sa svojom djecom možete prelistati u digitalnom obliku.

Vatrogasci – PDF

Vatrogasci – prezentacija


Digitalizirana slikovnica – Vatrogasci

Odgovori