IZRADA DIGITALNE SLIKOVNICE U POWERPOINTU – 2. DIO

U prethodnom smo postu objasnili osnovne korake u izradi digitalne slikovnice u PowerPointu: kako ubaciti sliku, tekst i zvuk te kako upravljati tranzicijama između slajdova. Uz pomoć tih koraka, u Powerpointu se mogu izraditi zaista divne slikovnice, vizualne priče ili čak i video!

Danas se na digitalnim medijima može pronaći mnoštvo sličnih digitalnih materijala za čitanje i učenje, na različitim platformama. No, valja upozoriti: iako se ovakva djela najčešće nazivaju “digitalnim slikovnicama” ili knjigama, zapravo je više riječ o “digitaliziranim slikovnicama“. Naime, mahom je riječ o djelima koja se mogu gledati, čitati i listati, te ako nemaju zvučni diskurs (glazbu ili snimku čitanja), ta su djela tek digitalizirane tradicionalne slikovnice. Mogli bismo reći da takvi materijali, iako imaju neke prednosti nad tradicionalnima, ipak nastaju u “tradiciji tiska” – priča je linearna, a listanje stranica nalikuje listanju prave, tradicionalne knjige.

Važna je odlika digitalnih medija i – interaktivnost. Interaktivnost podrazumijeva da čitatelj/slušatelj na neki način može upravljati sadržajem. Puko listanje knjige nije prava i smislena interaktivnost (stoga se u literaturi čak naziva i “interpasivnost“). Prava interaktivnost značila bi da čitatelj može istraživati tijek priče, birati kojim će se putem u priči kretati i slično. Ta se opcija naziva hipertekst i jedna je od glavnih odlika interneta. Hipertekst se ostvaruje poveznicama (tzv. linkovima); klikom na zadanu sliku, tekst, riječ, odnosno, LINK, čitatelju se omogućuje da otvori neki novi sadržaj i tako upravlja tijekom svojeg čitanja (tzv. nelinearno čitanje).

Prava digitalna slikovnica je ona koja je nastala na digitalnom mediju i prilagođena je digitalnom okolišu, možemo reći – iskorištava mogućnosti digitalnih medija.  To znači da prava digitalna slikovnica uz sliku i zvuk te privid listanja stranica, sadrži i zvučni diskurs (čitanje priče, glazbena pozadina i sl.), a čitatelju omogućava i drugačiji odnos s tekstom. Na primjer, čitatelj može birati smjer kretanja pričom, fabularni tijek, može otkrivati skrivene slike, zvukove, dijaloge i sl.

Većina takvih “pravih” digitalnih priča danas je dostupna na engleskom jeziku (pogledajte smo primjere odličnog engleskog tima Nosy Crow).

Na hrvatskom se tržištu još uvijek nisu pojavile takve slikovnice, ali to ne znači da ih ne možemo rabiti s djecom! Naime, možemo ih sami izraditi pomoću besplatnih platformi i programa. O takvim će platformama biti više riječi u jednom od budućih postova, a u ovom ćemo se postu pozabaviti jednostavnim i dostupnim programom – PowerPointom!

***

Pogledajte interaktivnu slikovnicu za najmlađe – Malo drugačija Crvenkapica. PowerPoint Show možete skinuti ovdje, a možete i pogledati filmić, kako biste vidjeli sve moguće završetke priče i interaktivne dijelove. Kad listate knjigu, predlažem da obratite pažnju gdje se kursor miša iz strelice pretvara u ručicu – to je znak da se na slici nešto krije!

INTERAKTIVNA CRVENKAPICA – Download

Ova je slikovnica jednostavan primjer što se sve može napraviti u PowerPointu, a nakon “igranja” i slušanja priče, svakako pročitajte upute niže u postu i doznajte kako i vi možete izraditi slične interaktivne priče.

BORDER

UPUTE – PRIJE IZRADE SLIKOVNICE

Prvi koraci u izradi priče:

  1. PRIČA: Odaberite postojeću ili osmislite svoju priču koju želite digitalizirati.
  2. HIPERTEKST: Priču doradite tako da odredite mjesto u kojem će se “račvati“, odnosno, gdje će čitatelj/slušatelj odabirati put svojeg kretanja.
  3. SCENARIJ: Napišite scenarij – odaberite kako će izgledati stranice u slikovnici. Koji će dio teksta biti uz koju sliku?
  4. ZVUKOVI I ŠUMOVI: Snimite čitanje slikovnice i pronađite zvukove koji će obogatiti vašu slikovnicu.
  5. Izradite stranice u svojoj slikovnici, a zatim je animirajte i učinite interaktivnom. Pročitajte upute koje slijede kako biste naučili dva temeljna koraka u izradi digitalne interaktivne slikovnice: HIPERLINK I TRIGGER.
  6. Važno: kako bismo izbjegli listanje klikom miša, pod opcijom Transitions MAKNITE kvačicu pokraj “On Mouse Click”.

7

 

BORDER

VJEŽBA 1: STVARANJE HIPERLINKA

Skinite i pogledajte dokument (jednostavnu slikovnicu) More.

MORE

Prva stranica (naslovnica) odmah nas vodi na drugu stranicu. Na drugu se stranicu ne može prijeći klikanjem miša bilo gdje, već isključivo na strelicu. Kako to možemo postići? prije svega, za svaki smo slajd u rubrici Transitions maknuli kvačicu pokraj “On mouse click”. A zatim, vrlo jednostavno, odabrali smo da nas klik miša na strelicu vodi na sljedeću stranicu: Odabir slike strelice – desni klik miša / LINK / Place in this document – i odabir “slajd 2”. 

12

Na drugoj se stranici nalazi tekst, a ispod teksta su tri školjke. Svaka vodi na jedan drugi segment priče – prva vodi do pjesme, druga do zagonetke, a treća do priče. To smo postigli tako da smo svaku sliku školjke povezali s drugim slajdom.

Prvu smo školjku vezali uz stranicu 6 na kojoj se nalazi pjesma, drugu uz slajd 3 gdje se nalazi zagonetka, a treću na slajd 7, gdje se nalazi priča. (Desni klik miša na prvu školjku / Link / Place in This Document / Slide 6) itd.

4

Na isti smo način napravili i na stranici na kojoj se nalazi zagonetka. Ako čitatelj odabere točan odgovor (ikonu čamca), klik na ikonu vodi ga na slajd na kojem piše “Bravo!”. Ako klikne na sliku broda ili sidra, te ga slike vode na stranicu 4 na kojoj piše “Pokušaj ponovno”!

SAVJET 1. 

Kako bi se čitatelj lakše kretao sadržajem, važno je na sve završne stranice jednoga tijeka priče postaviti LINK na početak, a kako bi se mogao vratiti i ponovno pokušati ili kako bi istražio i druge dijelove priče.

SAVJET 2. 

Važno je da naučimo razlikovati vrste slikovnih priloga. Slike mogu biti u JPG obliku, kao što je to ovdje pozadina (slika mora i plaže). Također, slike mogu biti i u PNG obliku (primjerice, strelica i školjke), a takve su slike mnogo korisnije za izradu interaktivnih elemenata. PNG slike nemaju pozadinu pa nam se tako slika školjke bez pozadine ljepše uklopila u sliku morske obale.

Dok smo ikonu čamca, broda i sidra pronašli u PowerPointu (Insert Icon), školjku i strelicu smo pronašli jednostavnim Google pretraživanjem: “shell.png” / “arrow. png”.

Gdje pronaći ili kako izraditi PNG slike, doznajte u ovom postu.

SAVJET 3.

Slikovnica More sačuvana je kao PowerPoint Show. Sačuvala sam je u takvom obliku da bi se sačuvale slike i zvukovi prilikom prijenosa na internet. Ako želite provjeriti opisane funkcije u slikovnici More, otvorite prazni PowerPoint dokument i kliknite na File/Open/ i odaberite PowerPoint More. Tada će vam se, umjesto PowerPoint Showa, otvoriti radni dokument koji možete dodatno istražiti.

BORDER

VJEŽBA 2: STVARANJE OKIDAČA – TZV. “TRIGGERA”

Okidači (engl. triggers) omogućuju nam da sliku, tekst ili zvuk vežemo uz neki drugi element. To znači da čitatelj, primjerice, klikom miša na sliku može začuti skriveni zvuk, može otkriti skriveni tekst… ili može pokrenuti animaciju slike i sl.

Skinite i pogledajte dokument: Istražujemo prirodu

  1. Na stranicu smo prvo stavili JPG sliku livade. Zatim smo dodali PNG sliku krave.
  2. Zatim smo dodali ZVUK kravljeg mukanja.
  3. Odabrali smo Animations / TRIGGERS / On click of / i pronašli smo sliku krave. Time smo zvuku zadali da se pokreće SAMO kad netko klikne na sliku krave.

5

Na isti smo način povezali zvuk ptičjeg pjeva sa slikom ptice itd. Isti postupak koristimo kad želimo animirati sliku.

6

Još jedan zgodan način uporabe okidača je za pokretanje animacije. U ovom smo slučaju na pozadinu JPG stavili PNG sliku Crvenkapice. Zatim smo odabrali Animations / Emphasis / Spin.  Animacije određuju kako će se objekt pojaviti (Entrance) i te su animacije označene zelenim; kako će nestati sa stranice (Exit) i te su animacije označene crvenom bojom; kako će se objekt naglasiti (Emphasis) i one su označene narančastom bojom.

Odmah nakon izbora animacije, kliknuli smo na Triggers / On click of / i odabrali smo sliku Crvenkapice. To znači da kad čitatelj klikne na sliku Crvenkapice, ona će se zaokrenuti.

*** Mala napomena:

S obzirom da PowerPoint iz nekog razloga slike imenuje svojim redoslijedom, ponekad ćete se morati malo poigrati s triggerom, odnosno, spajati ga sa slikama dok ne nađete kojim je naslovom nazvao sliku koju tražite. Zato je preporučljivo da unosite jednu sliku (npr. ptica), pa zvuk (glasanje ptice), spojite zvuk sa slikom i tada unosite ostale slike i zvukove, jedno po jedno… Taj mi se mali trik pokazao korisnim kad na jednoj stranici imam više animacija.

BORDER

Kao što vidite, stvaranje interaktivne priče u PowerPointu zaista nije teško!

Kad ste završili s pričom, svakako je spremite kao PowerPoint Show (i ne zaboravite za svaku stranicu u Tranzicijama odabrati da se NE pokreću klikom miša). Pozivam vas da pogledate i video tutorial u kojem pokazujemo kako je nastala interaktivna Crvenkapica.

Polaznike kolegija Digitalna dječja književnost molim da svoje radove objave u našoj Facebook grupi!

Uživajte!

Odgovori